Vi hjälper dig navigera i en komplex värld

Era utmaningarna är unika, liksom lösningarna på er problem. Med hjälp av vår expertis inom komplexitet, systemsyn och agilitet hjälper vi er fram till exceptionella resultat och värdeskapande med hållbarhet i fokus.

Force Agile Kompass

Organisationsutveckling och Förändringsledning – Vi hjälper er att utmana status quo och är er djävulens advokat. 

Force Agile Lots

Akut problemlösning och interim.

Force Agile Coach

Utbildning och coachning på dina villkor.

Vi hjälper organisationer att skapa värde för sina intressenter – tidigt, kontinuerligt och hållbart!

Vad vi vill: Att ge organisationer verktyg för att lyckas i en komplex och föränderlig värld, helt kompatibelt med ISO-standarder för ledningssystem.

Hur vi gör det:

  • Vi tror på kraften i samarbete mellan människor och med teknik.
  • Vi jobbar med agila metoder i hela organisationen.
  • Vi integrerar mjukvaru- och IT-utveckling i organisationens kärnverksamhet, med hänsyn till relevanta ISO-standarder.
  • Vi förankrar nya strategier och arbetssätt i organisationens kultur, i linje med ISO-principer.

 

Resultatet:

  • Tidigare och bättre kundvärde
  • Kontinuerlig förbättring och innovation
  • Hållbara lösningar som står sig över tid
  • Efterlevnad av relevanta ISO-standarder

 

Kort sagt: Vi hjälper organisationer att bli mer framgångsrika och effektiva i en föränderlig värld, samtidigt som vi säkerställer efterlevnad av viktiga ISO-standarder och andra relevanta lagar samt andra krav.

Senaste från bloggen