Essential Agile®

Essential Agile är vår tolkning av Agile och ger en lättfattlig och stabil grund för organisationer som vill öka sin prestanda med Agila arbetssätt. Essential Agile ger din organisation ett gemensamt språk och förståelse för vad Agilt egentligen är. Essential Agile innehåller alla grundläggande komponenter för att framgångsrikt transformera organisationer, oavsett storlek. Essential Agile passar alla organisationer och handlar om mer än bara mjukvara/IT-utveckling. Force Agile’s Essential Agile@Scale handlar om att skala Agile i hela organisationen.

Essential Agile är grunden i att skapa en innovativ och flexibel organisation. Denna grund är kompatibel med alla ISO-standarder för ledningssystem och andra ramverk samt verktyg utifrån era unika behov. Men det fungerar extra bra om ni vill använda ramverk som PRINCE2, SCRUM eller liknande strukturer i ert arbete med Agile.